Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Alla priser gäller fritt vårt lager i Göteborg exkl mervärdesskatt och emballage. Frakt tillkommer enl nedan. I övrigt gäller leveransvillkor enligt branschens allmänna leveransbestämmelser, klicka här.

Frakt

Frakt tillkommer med 0,55 kr/kg dock minst 950kr/leverans. Frakter till ytterzon, norr om Östersund och till Gotland offereras vid förfrågan . Vid frakt av gods som är längre än 6m eller bredare än 2,5m debiteras faktisk merkostnad.

Minidebitering

Minimidebitering 1000kr/faktura exkl frakt, emballage och certifikat

Betalningsvillkor

30 dagar netto, efter sedvanlig kreditbedömning, från fakturadatum enl. våra allmänna leveransbestämmelser. Om betalning ej erläggs i rätt tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntesats som med 12% överstiger vid varje tidpunkt gällande riksbankens referensränta.

Certifikat

Certifikat debiteras med 200kr per artikel och leveranstillfälle.

Emballage

Kostnader för emballage debiteras separat och återtages inte, såvida inte annat ej avtalats.

Returer

Returer kan ske endast efter särskild överenskommelse. Returavdrag 20% dock minst 500kr.

Fakturaavgift

Pappersfaktura debiteras med 50kr/faktura. PDF-faktura är kostnadsfri.

Lossningsavgift

Efter överenskommelse kan kranlossning ske. Tilläggspris 900kr/ lossningsplats.

Produktionsorder

Ställkostnader debiteras med 200 kr

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
FACEBOOK
LINKEDIN
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
FACEBOOK
LINKEDIN