Nya priser

januari 4, 2018 14:25

Priset på stål går upp, därmed korrigerar vi våra priser enligt följande.

Rör och profiler inkl. KKR + 2%

Varmvalsad plåt + 3%

Kallvallsad plåt + 5%

Stång +5%

Dessa prisjusteringar gäller from 18-01-08.