Nya priser

januari 5, 2017 13:00

Som tidigare aviserats fortsätter pristrenden för stål uppåt.

Broson korrigerar därför sin prislista med i snitt +9% ( individuella avvikelser kan förekomma). Prishöjningarna beror på en kombination av höjda malm, skrot och kokspriser, samt de av EU införda importtullarna på stål  från Kina och Ryssland, vilket lett till en ökad efterfrågan på Europa- producerat stål. Sannolikt kommer trenden uppåt att hålla i sig under Q1 och även för Q2 pekar prognoserna uppåt för priserna.

Leveranstiderna från stålverken har under hösten blivit längre och även den trenden har förstärkts under slutet av året.

Prisändringarna gäller from 2017-01-04