NY PRISLISTA FROM 17-04-06

april 5, 2017 13:14

Broson korrigerar sina priser med i snitt +5% from torsdag 6/4

Korrigeringen beror på fortsatt stigande priser  råmaterial (koks +malm) samt god efterfrågan och långa ledtider.

Framförallt belagt material upplever ett glapp i efterfrågan vs. tillgång och ledtiderna får anses vara väldigt långa.

Ytterligare faktorer som spär på prisuppgången är att de importtullar som infördes under hösten och som har visat sig vara väldigt effektiva när det gäller att minimera inflödet av material från länder som Kina och Ryssland.

Konjunkturen är stark och bedömningen är att de nivåer vi ser nu kommer att stabilisera sig.

 

Mathias Andersson

VD Broson Steel