Välkommen till Broson Steel!

Broson Steel är specialister på produkter och tjänster gällande svetsade stålrör, konstruktionsrör och kallformade profiler. Våra produkter påträffas i de mest skilda sammanhang, branscher och användningsområden. Varhelst du rör dig i det vardagliga livet så finns stålkomponenter av olika slag som fyller en viktig funktion.

Det kan handla om butiksinredning, lyft- och transporthjälp, viltstängsel, möbler, fordons- och maskindetaljer, rack samt maskinskydd på arbetsplatser med mera.

Ofta handlar det om att skräddasy lösningar som – på sin plats – mer eller mindre tas för givna, men som spelar en helt avgörande roll för ett fungerande samhälle. I dessa sammanhang kan vi stolt säga att vi är en viktig pusselbit.


Namn: Anton Haga

Företag: Steel

Position: Säljare

Säsonger på Broson: 1

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
FACEBOOK
LINKEDIN
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
FACEBOOK
LINKEDIN